top of page
Ticaret hukuku ve şirketler hukuku
Ticaret hukuku ve şirketler hukuku alanlarında "Advokatur Agyer" İsviçre hukuku ve uluslararası hukuk bazında hizmet sunmaktadır. Büronun sunduğu başlıca hizmetler şunlardır:    
 • Gerçek kişi işletmeleri,  şahıs şirketleri, limited şirket, anonim şirket veya kooperatif gibi tüzel kişiler için danışmanlık

 • Şirket kuruluşu için kapsamlı hukuki yardım (ticaret siciline kayıt, KDV kaydı vs.)

 • Dernek ve vakıf danışmanlığı

 • Firmanızın kurulumu, organizasyonu ve tasfiyesi için danışmanlık

 • Genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları için hukuki destek

 • Firmanız için konut bildirgesi sunumu

 • Sermaye artırımı veya azaltmasında hukuki destek

 • Genel kurul veya yönetim kurulu kararlarının hükümsüzlüğü

 • Sorumluluk davaları için hukuki destek

 • Ticari sözleşmelerin ve pay sahipleri sözleşmeleri gibi sözleşmelerin hazırlanması

 • Genel işlem şartlarının hazırlanması ve incelenmesi

bizimle irtibata geçin

 

bottom of page