Boşanma ve aile hukuku

Advokatur Agyer evlilik hukuku, boşanma, çocuk ve yetişkin bireyleri koruma hukuku alanlarında danışmanlık yapar ve sizi yargı makamları nezdinde temsil eder. Advokatur Agyer, uluslararası nitelik arz edenler de dahil olmak üzere aşağıdaki başlıca alanlarda hizmet sunmaktadır:  
  • Evlilik ve evlilik kontratlarıyla ilgili konularda danışmanlık ve evlilik ve nafaka sözleşmelerinin hazırlanması ve gözden geçirilmesi   

  • Boşanma ve ayrılma durumlarında hukuk danışmanlığı ve yargı makamları nezdinde temsil, ayrıca uzlaşmalı boşanma durumlarında boşanma sözleşmesinin hazırlanması

  • Çocuk hukuku, örneğin velayet hakkı, sorumluluk, nafaka ve ziyaret hakkı vs. gibi konularda danışmanlık ve yargı makamları önünde temsil 

  • Yetişkin bireyleri koruma hukukunda yardım ve danışmanlık

ücret ve koşullar