İdare hukuku
İdare hukuku çok kapsamlı ve çok yönlü bir hukuk alanıdır. Büro müvekkillerini mahkeme ve idari merciler önünde temsil eder ve özellikle aşağıda bulunan hukuk alanlarında danışmanlık hizmetleri sunar. Bunun yanı sıra gerçek kişiler, işletmeler ve diğer organizasyonlara, onların idari makamlar ile, diğer organizasyon veya işletmeler ile olan sorunları hakkında bilirkişi raporları hazırlar. Büro, idare hukukunun ismen zikredilmeyen diğer alanlarındaki sorunları ise üstlenmeden önce inceler. Bunun için lütfen iletişime geçiniz.
  • İdare mercileriyle hukuki sorunlarınızda destek ve danışmanlık 
  • Yabancılar hukuku
  • Politik hakların kullanılmasındaki sorunlarda destek
  • Eğitim hakkı ile ilgili konular (ana okulundan yüksek okula kadar)
  • Kamu iş hukuku ile ilgili sorunlar (devletin veya diğer kamu kurumlarının işveren olduğu durumlar) 
  • Devletin veya devlet memurlarının sorumluluğundan kaynaklanan davalarda hukuki yardım
  • Mahalli idare (Gemeinderecht) konularında danışmanlık
  • Vatandaşlık hukukundan kaynaklanan konularda yardım ve danışmanlık
ücret ve koşullar