top of page

Miras hukuku ve veraset

Miras hukuku alanında, uluslarası özellik arz edenler de dahil olmak üzere Büronun sunduğu başlıca hizmetler şunlardır:  

  • Miras planlamasında danışmanlık (miras ve evlilik sözleşmelerinin, vasiyetnamelerin, bağışlamaların, tıbbi vasiyetlerin hazırlanması ve incelenmesi)

  • Mirasçının mirasın açılması ile birlikte korunması (gereken önlemlerin alınması, mirasın reddi) ve mirasçının haklarının takibi konularında (mirasçılık davası, geçersizlik davaları, tenkis davası, miras denkleştirme ve miras paylaşımı davaları)  hukuki yardım

  • Mahkemeler ve resmi makamlar önünde miras hukuku ile ilgili tüm konularda yasal temsil

  • Vasiyetin yerine getirilmesinde hukuki destek

  • Aile işletmelerinin intikalinde danışmanlık

  • Vakıfların ve kâr amacı gütmeyen organizasyonların kurulmasında hukuki danışmanlık

bizimle irtibata geçin  

bottom of page