top of page

Sözleşmeler hukuku

Avukatlık bürosu, gerçek ve tüzel kişilere,  sözleşmeler hukuku alanlarında danışmanlık yapmakta ve sözleşmelerden doğan ihtilaflarda sizi yargı makamları ve idari merciler nezdinde temsil etmektedir. Advokatur Agyer, uluslararası nitelik arz edenler de dahil olmak üzere aşağıdaki başlıca alanlarda hizmet sunmaktadır:  
 • Her türlü sözleşmenin hazırlanması ve gözden geçirilmesi

 • Taşınır ve taşınmaz satışı sözleşmeleri, örneğin;
  Ayıplı ifa, ifa etmeme, geç, eksik veya yanlış ifa durumlarında,  garanti ve tazminat talepleri

 • Kira sözleşmeleri, örneğin;
  Fesh karşı dava, kira süresi uzatımı, gayrimenkuldeki kusurların sonlandırılması talepleri, kira bedelinin ödenmesi, tahliye

 • Eser sözleşmeleri:
  Eser sözleşmelerinde hukuki destek, örneğin geç teslim veya ayıplı ifa gibi durumlarda hukuki koruma

 • İş sözleşmeleri:
  Fesih durumunda hukuki destek,  iş sözleşmesinden doğan talepler, rekabet yasağı, iş yerinin devri

 • Komisyonculuk ve acente hukuku dahil vekalet sözleşmelerinden doğan talepler

 • Kredi ve ödünç sözleşmeleri ile ilgili destek ve hukuki yardım

 • Garanti ve kefalet sözleşmelerinden doğan ihtilaflar

 • Finansal kiralama (Leasing), Franchising, Faktoring ve Lisans sözleşmeleri ve benzer isimsiz sözleşmeler

 • Evlilik sözleşmesi, miras sözleşmeleri ve boşanma davalarında hukuki destek 

bizimle irtibata geçin

bottom of page