İcra ve iflas hukuku

İcra, iflas ve konkordato hukukuna ilişkin aşağıda sayılan başlıca konularda avukatlık bürosu gerçek kişileri ve işletmeleri mahkemeler ve resmi merciler önünde temsil eder ve danışmanlıkta bulunur:

  • Alacakların tahsili için icra sürecinin başlatılması ve yürütülmesi

  • Alacaklıların ve borçluların icra ve iflas hukukuna ilişkin tüm süreçlerde mahkemeler ve idari merciler önünde temsili (örneğin icra takipleri ya da itiraz davaları)

  • Malvarlığının güvenceye alınması (haciz emri ve haciz uygulaması)

  •  Borçlunun mal varlığını azaltacak işlemler yapması durumunda (bağışlama, aşırı borçlanma, tasarrufun iptali)  yasal tedbirlerin alınması

  • Gerçek olmayan alacak taleplerine karşı koruma

  • Konkordato sözleşmesi ile ilgili danışmanlık ve yasal destek

  • Yabancı mahkeme kararlarının İsviçre’de tanınması ve tenfizi konuları ile ilgili hukuki yardım

bizimle irtibata geçin