top of page

İcra ve iflas hukuku

İcra, iflas ve konkordato hukukuna ilişkin aşağıda sayılan başlıca konularda avukatlık bürosu gerçek kişileri ve işletmeleri mahkemeler ve resmi merciler önünde temsil eder ve danışmanlıkta bulunur:

  • Alacakların tahsili için icra sürecinin başlatılması ve yürütülmesi

  • Alacaklıların ve borçluların icra ve iflas hukukuna ilişkin tüm süreçlerde mahkemeler ve idari merciler önünde temsili (örneğin icra takipleri ya da itiraz davaları)

  • Malvarlığının güvenceye alınması (haciz emri ve haciz uygulaması)

  •  Borçlunun mal varlığını azaltacak işlemler yapması durumunda (bağışlama, aşırı borçlanma, tasarrufun iptali)  yasal tedbirlerin alınması

  • Gerçek olmayan alacak taleplerine karşı koruma

  • Konkordato sözleşmesi ile ilgili danışmanlık ve yasal destek

  • Yabancı mahkeme kararlarının İsviçre’de tanınması ve tenfizi konuları ile ilgili hukuki yardım

bizimle irtibata geçin

bottom of page