top of page

Sosyal medya ve kişilik hakları

Dijital dönemde Facebook ve bloglar gibi sosyal medya platformları ister özel hayatta ister iş hayatında olsun artan bir öneme sahiptirler. Avukatlık bürosunun, uluslarası ihtilaflar da dahil olmak üzere  sunduğu başlıca hizmetler şunlardır:
  • Sosyal medyadaki platformunuzun hazırlanmasında hukuki danışmanlık ve yardım

  • Fikri ve sınai haklarının (örneğin markanın) sosyal medyada hukuka aykırı bir şekilde kullanılması durumunda danışmanlık ve yardım 

  • Kişilik haklarınızın sosyal medyada zedelenmesi durumunda hukuki destek

  • Fikri ve sınai mülkiyet haklarınız ile kişilik haklarınızın mahkemeler aracılığıyla korunması

bizimle irtibata geçin

bottom of page