top of page

Kira ve gayrimenkul hukuku

Kira ve gayrimenkul sorunlarınızda büronun sunduğu başlıca hizmetler şunlardır:
  • Kira artırımının reddedilmesi, kiralanan yerin ayıplı olması, feshe itiraz edilmesi veya alt kira ilişkileri ile ilgili konularında danışmanlık ve dava takibi 

  • Kiracı veya kiralayanın konut veya işyeri kirası sözleşmelerinden doğan haklarının korunması  

  • Özel veya ticari kira sözleşmelerinin hazırlanması/incelenmesi

  • Yönetim veya hizmet sunan diğer kimseler ile ilgili sorunlarda hukuki destek

  • Kat mülkiyetine tabi bir taşınmazın alım satımı ile ilgili konularda veya kat malikleri arasındaki ihtilaflarda danışmanlık ve dava takibi

  • Taşınmaz alım satımı ile ilgili konularda danışmanlık ve dava takibi

  • İnşaat işçisinin çalışma ücreti talebiyle alakalı yasal ipotek hakkıyla ilgili danışmanlık

  • Gayrimenkul satım sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi, özellikle kredi kuruluşları, noterlikler ve tapu daireleri ile ilişkilerinizde hukuki danışmanlık ve yardım

  • Emlak komisyoncuları ile olan sorunlarda hukuki destek

  • Hasılat kirası ile ilgili konularda danışmanlık

bizimle irtibata geçin

bottom of page